Werken & Leren

Doe ervaring op in de zorg

Werken en Leren bij Alrijne zorggroep

Alrijne werkt continu aan een gezonde, veilige en inspirerende werkomgeving voor onze medewerkers. Want onze patiënten en cliënten zijn gebaat bij goed opgeleide, gekwalificeeerde en gemotiveerde medewerkers die zich thuis voelen in onze organisatie. Kom jij bij ons werken?

Werken en Leren bij Alrijne zorggroep

Verpleegkundige opleidingen

Alrijne staat voor veilige en kwalitatief goede zorg met persoonlijke aandacht. De nehoefte aan zorg zal de komende jaren toenemen en complexer worden. Alrijne bereidt zich daarom voor op de verpleegkundige zorg in de toekomst. Opleiding en training zijn niet weg te denken uit hetverpleegkundig beroep. Verschillende prgramma's en trainingen stimuleren individuele verpleegkundigen en teams om kwaliteit na te streven en vooruit te kijken in een veranderende wereld.

Excellente zorg is één van de beleidsthema's van Alrijne. Bij excellente zorg horen excellente medewerkers. Daarom is hetbelangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en dat zij zoveel mogelijk invloed hebben op hun eigen werk. Alrijne wil om die reden blijven investeren in medewerkers en hun opleiding.

Alrijne ziet een goed leerklimaat - een omgeving waarin iedereen bereid is te leren en ruimte krijgt om te leren - als een voorwaarde voor een goed opleidingsklimaat. Medewerkers worden gestimuleerd en geafiliceerd zich te blijven ontwikkelen. Het op peil houden van ieders kennis en vaardigheden is essentieel.

Alrijne wil:

 • investeren in doelgerichte en doelmatige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden én een meer dan gemiddeld goed leerklimaat scheppen
 • voldoen aan de wettelijke kaders betreffende bevoegd en bekwaam personeel
 • een gerenommeerd opleidingsziekenhuis zijn én blijven

Zorg Innovatie Centra

Voor MBO- en HBO verpleegkunde studenten zijn op vier verschillende verpleegafdelingen Zorg Innovatie Centra (ZIC) ingericht. Een ZIC is een reële afspiegeling van de werkelijkheid waarin de studenten (competentiegericht) tot zelfstandige beroepsopefenaars worden opgeleid. Binnen het ZIC is patiëntenzorg leidend.

Op een ZIC staat naast het leren in de praktijk ook Evidence Based Practice (EBP), praktijkgericht onderzoek, centraal. Studenten plannen, verzorgen en evalueren de verpleegkundige zorg onder supervisie van ervaren gediplomeerd verpleegkundigen.  Er is sprake van een krachtige leeromgeving.

Studenten worden voorgedragen door de school op basis van studieresultaten en leerhouding. Daarna vinden binnen de instelling selectiegesprekken plaats.

Zorg Innovatie Centra

Duaal studenten

Alrijne Academie biedt aan zowel MBO als HBO verpleegkunde studenten stageplaatsen op verschillende locaties. Vanaf het derde jaar heb je de mogelijkheid om het duale traject te volgen in Alrijne Ziekenhuis. In dat geval heb je een leerarbeidsovereenkomst voor 32 uur voor de duur van de opleiding. Per week ga je een dag naar school. Gedurende deze periode betaalt Alrijne de studiekosten (boeken en wettelijk collegegeld).

HBO studenten verpleegkunde

Overstap voltijd - duaal traject

De eerste twee jaar van de opleiding volg je theoretisch onderwijs en loop je verschillende stages. Het theoretische deel van de opleiding volg je aan de Hogeschool Leiden. Je bent in deze periode niet in dienst van Alrijne Ziekenhuis. Om toegelaten te worden moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • tweedejaars HBO voltijd student aan de Hogeschool Leiden
 • diploma HAVO / VWO
 • voldoende theorie- en praktijksignalen
 • propedeuse behaald

Voor MBO verpleegkundigen die het doorstroomtraject HBO verpleegkunde volgen, geldt een aparte procedure.

Bij indiensttreding, na twee jaar theoretsich onderwijs en stage, krijg je een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding en ontvang je een leerlingensalaris. het leerlingensalaris is volgens de cao Ziekenhuizen of betreft het minimum (jeugd) loon, als dit in verband met je leeftijd hoger is dan het leerlingensalaris. Omdat je onregelmatig werkt, ontvang je bovendien onregelmatigheidstoeslag. Het duale traject binnen Alrijne Ziekenhuis start in september vanhet derde leerjaar.

MBO BBL studenten verpleegkunde

De eerste twee jaar van de opleiding volg je theoretisch onderwijs op ROC Mondriaan in Leiden en loop je verschillende stages. Je bent in deze periode niet in dienst van Alrijne Ziekenhuis. Om toegelaten te worden moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minimumleeftijd 18 jaar (bij start BBL)
 • VMBO (theoretische leerweg)
 • gestart met BOL opleiding ROC MOndriaan Leiden
 • voldoende theorie- en praktijkresulatten (BOL opleiding)

Bij indiensttreding, na twee jaar theoretisch onderwijs en stage, krijg je een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding en ontvang je een leerlingensalaris. Het leerlingensalaris is volgens de cao Ziekenhuizen of betreft het (minimum) jeugdloon, als dit in verband met je leeftijd hoger is dan het leerlingensalaris. Omdat je onregelmatig werkt, ontvang je bovendien onregelmatigheidstoeslag. Het BBL traject binnen Alrijne Ziekenhuis start in augustus aan het begin van het derde leerjaar.

Arts- en coassistenten

Alrijne Ziekenhuis leidt arts-assistenten op en biedt co-schappen aanbij diverse specialismen:

 • anesthesiologie
 • cardiologie
 • heelkunde
 • interne geneeskunde
 • keel-, neus en oorheelkunde
 • neurologie
 • oogheelkunde

Deze vakgroepen hebben hiervoor een opleidingserkenning. Alrijne Ziekenhuis vormt een bestuurlijke opleidingseenheid met het LUMC t.a.v. de vakgroepen radiologie/nucleaire geneeskunde, urologie en neurochirugie. Ook xijn wij één van de geaffilieerde ziekenhuizen voor de masterfase geneeskunde van het LUMC. Geneeskunde studenten kunnen bij ons worden ingedeeld voor een co-schap bij:

 • interne geneeskunde
 • chirurgie
 • neurologie
 • gyneacologie
 • kindergeneeskunde
 • dermatologie
 • oogheelkunde
 • keel-, neus en oorheelkunde

Hierbij is het ook mogelijk geplaatst te worden bij de vakgroepen orthopedie, urologie, longziekten of cardiologie. Tevens is het mogelijk om een semi-arts stage of keuze co-schap te volgen bij de volgende vakgroepen:

 • interne geneeskunde
 • chirurgie
 • neurologie
 • gyneacologie
 • ouderengeneeskunde
 • kindergeneeskunde
 • dermatologie
 • oogheelkunde
 • keel-, neus en oorheelkunde
 • intensive care
 • sportgeneeskunde
 • cardiologie
 • urologie
 • plastische chirurgie en orthopedie

Vacatures:

Sommige velden zijn niet correct ingevuld, corrigeer onderstaande velden en probeer het opnieuw.

Dit betekent werken bij Alrijne

 • Wij hebben onze eigen Academie!
 • Koploper in de regio,  we onderscheiden ons met innovatieve leerwerkoplossingen, zoals AskAlrijneen onze visie op praktijkleren. Hier hebben we zelfs een internationale erkenning voor ontvangen!
 • Wij hebben een uitgebreide digitale leerbibliotheek ter beschikking (o.a. GoodHabitz en Zorg Pad Pro).
  Verschillende maatwerk opleidingen bieden individuele opleidingstrajecten en persoonlijke aandacht voor onze medewerkers.
  Wij bieden schakeltrajecten aan zodat verpleegkundigen op Mbo-niveau kunnen doorstromen naar Hbo-niveau of een verpleegkundige vervolgopleiding.
 • Gediplomeerde Mbo-Helpenden (niveau 2) krijgen bij ons de mogelijk om zich verder te ontwikkelen middels de pilotopleiding Basisverzorgende. Deze opleiding is door innovatie en co-creatie samen met verschillende (zorg)partners, onderwijs en profit-organisaties ontwikkeld om extra te investeren in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Wij hebben in 2018 meer dan 260 studenten opgeleid!
Dit betekent werken bij Alrijne

Heb je jouw vacature niet kunnen vinden?

Geen probleem, schrijf je in voor onze jobalert en wij houden je op de hoogte over onze nieuwe vacatures in jouw vakgebied.

Inschrijven jobalert

Alrijne Zorggroep