Medisch Specialisten

Vervolgopleidingen

Medisch Specialisten

Medische vervolgopleidingen binnen Alrijne Ziekenhuis

Medische vervolgopleidingen binnen Alrijne Ziekenhuis

Binnen maar liefst acht medische specialismen heeft het Alrijne Ziekenhuis een erkenning om de medisch specialisten van de toekomst te mogen opleiden. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft het Alrijne Ziekenhuis als één van de eerste ziekenhuizen in de regio in 2019 het instellingscertificaat toegekend.


Binnen deze erkenning leiden de specialismen Anesthesiologie, Cardiologie, Heelkunde, Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, KNO, Neurologie en Oogheelkunde jaarlijks samen zo’n 35 AIOS op. Sommige AIOS komen voor een deelstage in ons ziekenhuis een specifieke taak of verrichting leren, andere AIOS blijven meerdere jaren aan ons ziekenhuis verbonden en volgen een groot gedeelte van hun opleiding bij ons.


Naast deze opleidingserkenningen, werkt het Alrijne Ziekenhuis met het LUMC samen in een ‘Bestuurlijke Opleidingseenheid’. Dit stelt AIOS uit onze opleidingsregio in staat om ook binnen de (sub)specialismen MDL, Neurochirurgie, Ouderengeneeskunde, Radiologie en Nucleaire geneeskunde en Urologie een deel van hun opleiding binnen het Alrijne Ziekenhuis te volgen.


Het interne toezicht op de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen binnen het Alrijne Ziekenhuis ligt bij de Centrale Opleidingscommissie (COC). Hierin zijn alle medisch specialistische vervolgopleidingen vertegenwoordigd, is er een afvaardiging van de arts-assistenten betrokken en heeft de RvB zitting. Deze vergadering wordt geleid en voorgezeten door de decaan van de Alrijne Academie, en voorbereid en inhoudelijk ondersteund door de coördinator medische vervolgopleidingen.

Vragen of suggesties over de medische vervolgopleidingen kun je richten aan: medischeopleidingen@alrijne.nl

Heb je jouw vacature niet kunnen vinden?

Geen probleem, schrijf je in voor onze jobalert en wij houden je op de hoogte over onze nieuwe vacatures in jouw vakgebied.

Inschrijven jobalert

Alrijne Zorggroep