Alrijne Academie
Alrijne als opleidingsziekenhuis

Leren en Ontwikkelen

Alrijne als opleidingsziekenhuis

Vanuit onze missie 'Oprechte aandacht voor zorg' en als opleidingsziekenhuis vinden wij continu leren en ontwikkelen binnen Alrijne ontzettend belangrijk.

De behoefte aan zorg zal de komende jaren toenemen en complexer worden. Alrijne bereidt zich voor op de verpleegkundige zorg in de toekomst. Daarom investeert Alrijne in mogelijkheden voor medewerkers om zich te blijven ontwikkelen en zoveel mogelijk invloed te hebben op hun eigen werk.

Opleiding en training zijn niet weg te denken uit het verpleegkundig beroep. Medewerkers binnen Alrijne worden gestimuleerd en gefaciliteerd zich te blijven ontwikkelen. Het op peil houden van ieders kennis en vaardigheden is essentieel.

Alrijne kent een ruime Faciliteitenregeling Leren en Ontwikkelen. Verschillende opleidingen, programma's en trainingen stimuleren individuele verpleegkundigen en teams om kwaliteit na te streven en vooruit te kijken in een veranderende wereld.

Waar richt de Academie zich op?

Waar richt de Academie zich op?

De Academie van Alrijne vervult een belangrijke rol in het organiseren van continu leren en ontwikkelen. Samen met de opleiders houden de collega’s van de Academie zich hier dagelijks mee bezig. Denk aan medische opleidingen en onderwijs, zorgopleidingen, bij- en nascholing en organisatie brede leertrajecten.

Met verschillende programma’s, trainingen en andere, ook digitale, leeroplossingen stimuleren we studenten, medewerkers en teams om nieuwsgierig te blijven in hoe het in het werk nog beter kan.

Ook heeft de Academie tot doel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te versterken en te streven naar een stimulerend leerklimaat met goede randvoorwaarden. We streven hierbij naar een klimaat waarin we gezamenlijk leren van onze fouten en successen, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van individuen, van samenwerkende teams en de ontwikkeling van de hele organisatie.

Leerlab

Om de zorg- en dienstverlening aan patiënten binnen de zorggroep steeds verder te kunnen optimaliseren, is het bekwaam houden van onze medewerkers essentieel en vereist.
In Leerlab, dé digitale leeromgeving van Alrijne, is een combinatie van verschillende systemen die jou als medewerker ondersteunen in het leren tijdens het werk én daarbuiten.
Je krijgt in Leerlab trainingen en toetsing aangeboden die relevant voor je functie en kun je zelfstandig werken aan je kennisontwikkeling. Leerlab.
Ook beschikt Alrijne in Leerlab over een uitgebreide digitale leerbibliotheek, waaronder GoodHabitz en ZorgPadPro. Hierin zijn trainingen opgenomen voor zowel persoonlijke als functionele ontwikkeling.

Leerlab
AskAlrijne

AskAlrijne

De Performance Support Oplossing AskAlrijne is een voorbeeld van ‘werkplekleren’. Hierbij is leren op de werkvloer zelf het uitgangspunt; tijdens het werken wordt een (leer)vraag of probleem met theorie ondersteund. Voor medewerkers is AskAlrijne via een app beschikbaar. Hiermee ondersteunt AskAlrijne medewerkers en stimuleren wij leren tijdens het werken. 

 

Wetenschappelijk onderzoek

Alrijne biedt ondersteuning aan studenten, artsen en verpleegkundigen in het doen van onderzoek en stimuleert de organisatie in het versterken van haar wetenschappelijke activiteiten. Binnen het ziekenhuis is een statisticus/epidemioloog beschikbaar om te raadplegen bij onderzoek.
Binnen de Academie is een wetenschapscoördinator betrokken bij verschillend wetenschappelijke onderzoek en een lecturer practioner bij verpleegkundig onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek
Medische Bibliotheek

Medische Bibliotheek

Onze medische bibliotheek is bestemd voor specialisten, arts-assistenten, co-assistenten, paramedisch en verpleegkundig personeel (al dan niet in opleiding) van Alrijne Zorggroep. De medische bibliotheek maakt informatie toegankelijk ten behoeve van patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en wetenschap in het ziekenhuis.
De fysieke ruimte van de medische bibliotheek is bedoeld voor studiedoeleinden en fungeert als plaats waar je, met of zonder hulp van onze bibliotheekmedewerker en informatiespecialist, informatie kunt vergaren.

Skillsruimte

In de multifunctionele skillsruimte van Alrijne is het voor jou als medewerker mogelijk om laagdrempelig verpleegtechnische vaardigheden te onderhouden, actualiseren en hierin getoetst te worden. 

Vragen over de Academie?

Vragen over de Academie?

Bel met 071-582 9774 of mail naar academie@alrijne.nl