Verhalen
Vishal Gainda, Interim corporate recruiter:

“Bij Alrijne werven we niet alleen, we maken impact op het snijvlak van recruitment en arbeidsmarkt- communicatie”

Vishal werkt als interim corporate recruiter bij Alrijne. Hij vertelt over zijn loopbaan, de ambities op het gebied van recruitment, de korte en lange termijn doelen en zijn werkweek. 

Hi Vishal, wat maakt deze functie binnen Alrijne zo leuk?
'Het is een functie waarin je echt kunt bouwen en betrokken bent bij alle aspecten van het vakgebied. Je werkt samen met collega's die even betrokken zijn en je hebt de mogelijkheid echt iets fundamenteels te betekenen in de zorg.'

Wat is de ambitie van Alrijne op het gebied van recruitment?
'De ambitie is om goede kwalitatieve kandidaten aan te trekken, zowel intern als extern, met maximale efficiëntie en kwaliteit. We zorgen voor tijdige invulling van posities om de bedrijfsvoering te waarborgen, terwijl we blijven focussen op het bieden van de juiste aandacht en zorg aan onze collega's, patiënten en cliënten. Bij Alrijne werven we niet alleen, we maken impact op het snijvlak van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Dat vraagt om een andere aanpak.'

Wat zijn de (korte en lange termijn) doelen?
'Voor het creëren van de recruitmentcultuur hebben we een aantal recruitmentgerelateerde doelstellingen. Hierbij kun je denken aan het herinrichten van ons referral beleid, het opstellen en implementeren van een talentpoolvisie, het herinrichten en gebruiksvriendelijker maken van ons ATS-systeem (HR Office) en het verbeteren van onze kandidatenreis. Ook willen we op de korte termijn meer structurele complexe wervingstrajecten voor de schaarste doelgroepen opstarten.

Voor de midellange termijn willen we toe naar een meerjarig instroomplan en onze strategie en recruitmentproces daarop laten aansluiten. Om deze veranderende manier van werken te bewerkstelligen moet er een nauwe samenwerking komen tussen de verschillende HR-disciplines, recruitment en de interne organisatie.'

Hoe ziet een typische werkweek eruit voor jou?
'Mijn werkweken zijn heel afwisselend. Op dit moment houd ik mij veel bezig met bovengenoemde korte en lange termijn projecten. Ook heb ik vaak overleggen met de adviseur arbeidsmarktcommunicatie, het recruitmentteam en de HR-adviseurs. Ik voer intakegesprekken met vacaturehouders als het gaat om aanvullende werving en op basis van de campagnes die we draaien houd ik evaluatiegesprekken met hen. Ik heb echt een leidende rol in het wervingsproces.'

Vragen over werken bij Alrijne?

Vragen over werken bij Alrijne?

Neem contact met ons op via 071 517 8002 of hrm@alrijne.nl