Verhalen
Carina van der Grijn, interim manager I&A :

“Alrijne heeft veel ambities op het gebied van digitalisering, dat biedt ontzettend veel kansen!”

Carina werkt als interim manager I&A bij Alrijne. Ze vertelt over de ambities op het gebied van digitalisering, haar werkzaamheden en datgene wat zij belangrijk vindt in haar werk.

Hi Carina, wat zijn de ambities van Alrijne op het gebied van digitalisering?
'Alrijne wil klaar zijn voor de dag van morgen, zeker in het licht van de toenemende zorgvraag in onze regio. Digitalisering zien we daarbij als cruciaal onderdeel, met als ambitie dat dit een vanzelfsprekend onderdeel is van onze zorgverlening. Het gaat daarbij om digitalisering op medisch inhoudelijk vlak en om digitalisering als hulpmiddel voor procesoptimalisatie. We zien momenteel binnen Alrijne al de nodige voorbeelden: integraal capaciteitsmanagement (ICM), zorg op afstand en thuismonitoring. Tegelijkertijd zien we in de wereld om ons heen een veelheid aan digitale ontwikkelingen, met potentie en noodzaak voor Alrijne om op in te zetten.

Wij streven er als afdeling I&A naar om het digitale werken ongestoord te laten plaatsvinden en daarin de beste ondersteuning aan artsen en verpleegkundigen te geven. Dat klinkt erg voor de hand liggend, maar we zien dat de eisen aan digitalisering en informatie-uitwisseling steeds hoger en uitdagender worden. Het vergt een combinatie van het onderhouden van de status quo (‘running the business’) en tegelijkertijd verbeteren en innoveren (‘changing the business’).

Een van de ‘changing the business’ onderwerpen betreft gegevensuitwisseling en digitalisering binnen netwerkzorg. Alrijne is met haar ziekenhuis en verpleeghuizen een belangrijke speler in het regionale zorglandschap. Dit betekent dat je in een netwerk van zorgorganisaties gegevens moet kunnen uitwisselen en binnen processen en applicaties digitaal met elkaar moet kunnen samenwerken. In de praktijk is dit een uitdaging. Voor de afdeling I&A betekent dit een belangrijke verantwoordelijkheid om digitale kansen te zien, te creĆ«ren en uit te werken voor onze organisatie.'  

Hoe zien jouw werkdagen en werkzaamheden eruit? 
'Iedere werkdag is anders. In zo’n dynamische afdeling en omgeving zijn er altijd wel zaken waar je onverwacht op in moet spelen. Dat is ook wat het werk leuk en veelzijdig maakt. Naast ad hoc zaken, ben je ook bezig met strategisch verbeteren en ontwikkelingen. Denk aan het werken in alle samenwerkingsverbanden en de daarbij benodigde gegevensuitwisseling: waar speel je op in? Hoe bereik je gezamenlijke architectuur? Hoe bespeel je de stakeholders? Hoe kom je aan de financiering? Past dit in de landelijke en eigen strategie? Uiteindelijk komt het neer op continu verbeteren: meten en evalueren wat onze prestaties zijn, hoe we dat kunnen verbeteren en waar we op behoeftes van onze interne en externe klanten kunnen inspelen. Als manager I&A schakel je continu tussen strategisch en tactisch niveau. Het geeft energie om op een creatieve manier in te spelen op de verschillende kansen, mogelijkheden en behoeftes die er zijn, en om strategische samenwerkingen tot stand te brengen.'

Wat is voor jou belangrijk in je werk? 
'Ik vind het belangrijk om gezamenlijk concrete resultaten te boeken, maar ook werkplezier speelt voor mij een grote rol. Op de afdeling wordt hard gewerkt maar er wordt ook veel gelachen en we maken veel plezier met elkaar. Ik vind dat er echt een kameraadschappelijke sfeer heerst op de afdeling. En dat is heel fijn omdat je weet dat je met elkaar best wel met wat uitdagingen te maken krijgt.'

Vragen over werken bij Alrijne?

Vragen over werken bij Alrijne?

Neem contact met ons op via 071 517 8002 of hrm@alrijne.nl