Verhalen
Elsbeth Zonnevylle, voorzitter Cliëntenraad:

“We maken ons hard voor de patiënten en geven hen echt een stem”

Elsbeth Zonnevylle is al vier jaar lid van de Cliëntenraad van Alrijne. Ze vertelt over de werkzaamheden en wat het mooi en bijzonder maakt om deel uit te maken van dit adviesorgaan.    

Hoi Elsbeth, kun je iets over jezelf vertellen?
'Na mijn opleiding tot verpleegkundige in het toenmalige AZL heb ik een lange carrière gehad in de gezondheidszorg. In 2005 heb ik aan de wieg gestaan bij de oprichting van Hospice Wassenaar. Ik heb daar leidinggegeven aan zo’n negentig vrijwilligers en een team verpleegkundigen. Toen ik met pensioen ging wilde ik voor de maatschappij van betekenis blijven. Ik zag de advertentie van de Cliëntenraad voorbijkomen en ik was meteen verkocht. Sinds 2020 ben ik voorzitter van de Cliëntenraad waar ik nog steeds elke dag vol passie mijn werkzaamheden uitoefen.'

Waar staan jullie voor als Cliëntenraad? 
'Wij maken ons hard voor de patiënten en geven hen echt een stem. Hierbij behartigen we de gemeenschappelijke belangen en staat patiëntenparticipatie altijd voorop.'

Kun je een omschrijving geven van jouw werkzaamheden? 
'Als Cliëntenraad adviseren we de raad van bestuur, het management en de medewerkers. We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de pve’s (patiëntverantwoordelijke eenheden) en proberen zo goed mogelijk inzicht te krijgen in hoe patiënten Alrijne op verschillende vlakken ervaren. Op basis hiervan brengen we weer adviezen uit.

Verder houden we ons bezig met onderwerpen zoals veiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, laaggeletterdheid, anderstaligen en heel belangrijk ‘samen beslissen’. In sommige gevallen kunnen we ook ongevraagd advies geven aan de raad van bestuur en het management.

We vergaderen vier keer per jaar met de raad van bestuur en vier keer per jaar onderling met elkaar. Daarnaast worden we uitgenodigd deel te nemen aan verschillende overleggen waarbij het belang van de patiënt aan de orde komt en daadwerkelijk ook van belang is.'

Waarom kom jij met veel plezier naar de Cliëntenraad
'Niemand wil patiënt zijn. Wanneer je lichaam je in de steek laat of je ongelooflijke pech hebt, zoals een gebroken been, verlang je als mens naar erkenning, om gezien en gehoord te worden. Je wil dat er naar je geluisterd wordt, dat al je vragen worden beantwoord en dat je op een manier wordt bijgestaan die als fijn wordt ervaren. Het geeft mij veel energie om hier een steentje aan bij te kunnen dragen.'

Wat betekent oprechte aandacht voor jou en hoe zie je dat terug in de Cliëntenraad?
'Oprechte aandacht houdt voor mij in dat we oprecht geïnteresseerd zijn in de mens en dus in de patiënt. Maar ook dat wij als Cliëntenraad op de hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen rondom onderwerpen waar wij ons mee bezighouden. We zien gelukkig dat er vanuit het ziekenhuis serieus naar ons wordt gekeken. We worden actief betrokken en gestimuleerd vanuit het perspectief van de patiënt te denken, waardoor we adviezen kunnen geven die in het belang zijn van de patiënt. Ook is er een goede samenwerking met de raad van bestuur en de medewerkers op de werkvloer, iets wat ik heel belangrijk vind.'

Als je Alrijne in een zin zou beschrijven, wat zou die zin dan zijn?
'Een ziekenhuis vol deskundigheid en bevlogen mensen met hart voor de patiënten.'

Vragen over werken bij Alrijne?

Vragen over werken bij Alrijne?

Neem contact met ons op via 071 517 8002 of hrm@alrijne.nl