Verhalen
Jennie van Rhijn, Senior Verpleegkundige:

“De scholingen geven je een veel bredere kijk op het verpleegkundig vak”

Lijkt het jou interessant om meer te leren over het verpleegkundig vak, en alles daar omheen? Samen met Hogeschool Leiden biedt Alrijne Academie speciale scholingen aan voor de verpleegkundigen van Alrijne. Jennie vertelt waarom zij de scholingen heeft gevolgd, en wat het haar heeft opgeleverd.

Hoi Jennie, wil je je voorstellen?

Ik ben Jennie van Rhijn, ik werk nu nog als Senior Verpleegkundige op de afdeling Cardiologie, en word hier binnenkort Regieverpleegkundige. Ik heb al heel veel werkervaring in de zorg, ik ben nu al 40 jaar gediplomeerd. Dat is best heel veel, haha! Ik werk nu ruim 10 jaar bij Alrijne en heb hiervoor bij heel veel verschillende ziekenhuizen gewerkt, waarvan lange tijd bij het LUMC.

Aan welke scholingen heb je deelgenomen?

Ik heb Verpleegkundig Leiderschap gedaan en Evidence Based Practice (EBP). Verpleegkundig Leiderschap 2 was er toen nog niet, ik heb die scholing zo’n 3, 4 jaar geleden gedaan.

Wat hoopte je bij aanvang te bereiken met je deelname?

Ik ben Verpleegkundig Leiderschap gaan doen in het kader van regieverpleegkunde. Ik ben namelijk oorspronkelijk in-service opgeleid, ik had geen hbo-v gedaan. Met die scholing kijk je dus naar je eigen kennis om te zien waarin je zou kunnen verbeteren, dat was in ieder geval een reden. Daarnaast deed ik mee omdat ik iemand ben die zich graag blijft ontwikkelen, dat heb ik altijd al gedaan.

Hoe heb je de bijeenkomsten en docenten ervaren?

Ja, heel leuk! Verpleegkundig Leiderschap was echt een leuke scholing. We deden bijvoorbeeld allerlei kleine testjes waardoor je goed zicht op je eigen handelen, gedrag en karakter kreeg. Daarbij werden er ook zaken besproken in het kader van omgang met weerstand, of frustraties die je kunt hebben over het afronden van een project wat niet naar je zin gaat. Je krijgt zo een bredere kijk op alles en meer ideeën om alles aan te pakken. En je hebt natuurlijk je mede-cursisten, daar kun je dan ook weer mee sparren, dat is leuk.

Wat heeft je deelname jou opgeleverd?

Naast dat ik meer zicht heb gekregen op mijn eigen profiel, heb ik door Verpleegkundig Leiderschap ook meer inzicht gekregen in hoe groepen in elkaar zitten en ontwikkelen als er nieuwe collega’s bijkomen. Ik leerde hoe je in de samenwerking met een groep reëlere verwachtingen krijgt van elkaar, maar ook meer energie te kweken binnen die groep.

Bij EBP, wat staat voor ‘Evidence Based Practice’, houd je je dus bezig met of de verpleegkundige handelingen die je doet wel gebaseerd zijn op bewijzen uit wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gekeken naar je eigen expertise als professional, en zeker ook naar de wensen van de zorgvrager, de patiënt. Die drie onderdelen pak je mee. Ik heb door de jaren heen wel korte EBP-scholingen gedaan, maar dat zakt weg als je het niet toepast in de praktijk. Die cruciale basisprincipes worden met deze scholing weer helemaal opgefrist.

Je leert met EBP de waarde van handelingen kennen, en dan breng je het in praktijk. Je blijft op deze manier nadenken over waarom je dingen doet zoals je ze doet. Het is geen goede reden om iets te doen puur omdat dat nou eenmaal zo wordt gedaan. Je moet een goede reden hebben, en EBP levert dat, vind ik. In een grote organisatie als een ziekenhuis gaan nieuwe ontwikkelingen eigenlijk best langzaam. Dan is het juist goed om kritisch te blijven kijken of je wel goed bezig bent.

Wat doe je nu anders in praktijk dan voorheen?

Ik heb bij de cursus ook een klein literatuuronderzoek moeten doen en ik heb een betoog geschreven. Dat ging over de autonomie van de patiënt en hoe je daar meer recht aan geeft, en dat deed ik aan de hand van een casus, een praktijkvoorbeeld. Omdat ik op de verpleegafdeling Cardiologie werk, heb ik dat gedaan over een chronische zieke hartpatiënt. Door dat onderzoek te doen heb ik veel meer artikelen gelezen en ideeën gekregen. Vooral heb ik veel meer zicht gekregen op hoe verschillend elk mens is en dat mijn benadering van patiënt A niet per se werkt voor patiënt B. Je denkt misschien op basis van enkele patiënten een goed systeem te hebben, maar dat hoeft voor de rest helemaal niet waar te zijn. In die zin helpt me dat wel in de praktijk.

Wat is je plan voor de toekomst, waarin zou je je nog meer willen ontwikkelen?

Ik wil nog verdere kennis opdoen van EBP. Voor mij is een leven lang leren superbelangrijk. Ik werk al heel lang, maar houd die energie erin door me te blijven verdiepen in nieuwe dingen. En in die functie van regieverpleegkundige vind ik daar vast ook een bredere inzet voor.

Voor wie (specialisaties/functies) denk jij dat deze scholingen van meerwaarde zijn? En waarom denk je dat? Wat kan het hen opleveren?

Ik denk vooral dat afdelingsverpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen veel kunnen hebben aan deze scholingen. Zowel voor jezelf als in samenwerking met je collega’s heeft dit meerwaarde. Mij geeft dit energie, en die energie is zo belangrijk om lol te houden in je werk, zeker als je al heel lang werkt, haha. Dat is gewoon leuk.

Zou je de scholingen aanraden aan anderen?

Ja, ja absoluut. Dit is geschikt voor iedereen. Ik heb deel 2 van Verpleegkundig Leiderschap al een beetje ingezien, dat gaat dan weer over strategie en beleid, ook interessante dingen. Het geeft je, zeker als je jong bent, denk ik, een veel bredere kijk op het verpleegkundig vak. Het is gewoon waardevol, ik vind het heel goed dat dit door Alrijne aangeboden wordt.

Alrijne Academie biedt de volgende scholingen aan in samenwerking met het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde van Hogeschool Leiden: EBP/Onderzoekend Vermogen, Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties, Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategische niveau, Klinisch Redeneren, Intervisie en verschillende themadagen. De scholingen (niet de themadagen) leveren ook vrijstellingen op bij doorstroming naar de hbo-opleiding Verpleegkunde.

Vragen over werken bij Alrijne?

Vragen over werken bij Alrijne?

Neem contact met ons op via 071 517 8002 of hrm@alrijne.nl