Stage-regulier

Reguliere stage

Binnen Alrijne kun je op een aantal afdelingen regulier stagelopen voor de opleiding Verpleegkunde mbo of hbo. Deze afdelingen zijn:

  • Dagbehandeling/Kortverblijf
  • Revalidatieafdelingen REVA, REVL en REVN in Alphen aan den Rijn en Leiden
  • Verpleegafdeling Interne geneeskunde/Oncologie
  • Geriatrische Trauma Unit (GTU)
Handelingen tijdens reguliere stage
Reguliere stage
Stage op Dagbehandeling /Kort Verblijf

Stage op Dagbehandeling /Kort Verblijf

Dagbehandeling/Kort Verlijf in het kort
De afdeling Dagbehandeling/Kort Verblijf staat bekend om zijn dynamische werkomgeving. Het is een grote afdeling verspreid over drie locaties: Leiderdorp, Leiden en Alphen a/d Rijn.

Wat is kenmerkend voor de verpleegkundige zorg?
Patiënten verblijven zeer kort op de afdeling, waardoor het patiëntencontact kort maar intensief is. Soms zijn bedden door meerdere patiënten op een dag bezet!

 

Meer over stage Dagbehandeling/Kort Verblijf

Stage op een Revalidatieafdeling

Revalidatieafdelingen in het kort
Op de drie Revalidatieafdelingen worden cliënten opgenomen voor wie het niet mogelijk is om naar huis te gaan na een ziekenhuis opname. Tijdens het revalidatieproces wordt er bekeken hoe en wanneer de cliënt terug kan keren naar huis of er wordt andere nazorg geregeld.

Wat is kenmerkend voor de verpleegkundige zorg?
Over het algemeen worden op de afdeling REVL (Leiden) en REVA (Alphen a/d Rijn) geriatrische revalidanten opgenomen. Op de REVN (Leiden) worden revalidanten opgenomen voor neurologische revalidatie.
De grootste uitdaging als verpleegkundige op deze afdelingen zit in het stimuleren van de zelfzorg bij de revalidanten.
Verpleegtechnische handelingen die veel voorkomen op onze afdelingen: wondzorg, hechtingen verwijderen, ACT zwachtelen, injecteren, sondevoeding geven of blaaskatheterisatie.

 

Meer over stage op een Revalidatieafdeling
Stage op een Revalidatieafdeling
Stage op Interne geneeskunde/Oncologie

Stage op Interne geneeskunde/Oncologie

Verpleegafdeling Interne geneeskunde/Oncologie in het kort
Op de afdeling Interne geneeskunde/Oncologie liggen patiënten van verschillende specialismen: Oncologie, Nefrologie en Algemeen Interne.

Het is een veelzijdig team met onder andere (leerling)verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen, secretaresses en afdelingsassistent. Er wordt nauw samengewerkt met zaalartsen en specialisten en daarnaast met veel verschillende andere disciplines.
Een gedeelte van de afdeling is bestemd voor dagbehandeling. Hier dienen gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen patiënten chemotherapie toe.

Wat is kenmerkend voor de verpleegkundige zorg?
Op de afdeling Interne geneeskunde/Oncologie worden patiënten verzorgd in verschillende fases van een ziekteproces; van diagnostiek tot einde behandeling. De verpleegkundige zorg betreft vooral de begeleiding tijdens het hele verpleegkundig proces.De patiëntenpopulatie bestaat vooral uit oudere zorgvragers, maar oncologische zorgvragers kunnen ook jong zijn. Zij worden soms met heftige diagnoses opgenomen.

Meer over stage op Interne geneeskunde/Oncologie

Stage op de Geriatrische Trauma Unit (GTU)

GTU in het kort
De GTU is een kleine verpleegafdeling met een klein team, bestaande uit verpleegkundigen, geriatrie-verpleegkundigen, activiteitenbegeleider, secretaresse en verpleegassistent. Naast studenten Verpleegkunde werken er ook studenten die de Minor Geriatrie volgen aan de Hogeschool Leiden. Van studenten krijgen we de feedback dat we een veilig leerklimaat bieden met een open communicatie.

Op de GTU worden patiënten van 70 jaar en ouder opgenomen met een orthopedische of chirurgische fractuur aan het bovenbeen of de heup of met een peri prothetische fractuur. Op de afdeling verblijven vaak patiënten met (beginnende) cognitieve stoornissen, dementie.

Wat is kenmerkend voor de verpleegkundige zorg?
Patiënten op de GTU zijn kwetsbaar. Het voorkomen van functieverlies, aandacht voor zelfredzaamheid en ondervoeding zijn speerpunten waar we dagelijks aan werken samen met de patiënt. Het op gang komen van het mobiliseren en eten en drinken na de heupoperatie zijn van groot belang om dit te realiseren. De uitdaging ligt in het zoeken naar de balans in wat de patiënt aan kan en nodig heeft, afhankelijk van de kwetsbaarheid. In de praktijk hebben de patiënten bij de ADL veel ondersteuning nodig.

 

Meer over stage op de GTU
Stage op de Geriatrische Trauma Unit (GTU)