Samenwerking ROC Mondriaan en HSL
Samenwerking met ROC Mondriaan

Samenwerking met ROC Mondriaan

Alrijne & ROC Mondriaan
ROC Mondriaan is de grootste opleider voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Haaglanden. Alrijne werkt samen met ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, locatie Leiden. Studenten kunnen er verschillende zorgopleidingen op verschillende niveaus volgen, zoals Verzorgende IG en Verpleegkunde. ROC Mondriaan verzorgt het theoriegedeelte van de opleiding tot verpleegkundigen of verzorgende IG. Studenten volgen het praktijkgedeelte bij Alrijne in de vorm van stages voor bol-studenten en praktijkleerperiodes voor bbl-studenten.

Training Kwalificerend Beoordelen
Voor het afnemen van mbo-praktijkexamens volgt Alrijne de regelgeving van ROC Mondriaan. Dit houdt onder andere in dat assessoren, diegenen die het praktijkexamen beoordelen, opgeleid dienen te worden. ROC Mondriaan organiseert hiervoor de training Kwalificerend Beoordelen voor assessoren. Aan deze training is een certificaat verbonden. Alle assessoren binnen Alrijne volgen deze training en zijn gecertificeerd.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)
Technologie en zorg kunnen niet meer los van elkaar gezien worden; technologische toepassingen zijn nodig om voldoende zorg te kunnen blijven geven aan iedereen die zorg nodig heeft. ROC Mondriaan wil partner zijn in de regio voor vraagstukken op het gebied van het toepassen van zorgtechnologie en meedenken en meepraten over innovatie en ethiek. Met het CIV creĆ«ert ROC Mondriaan een inspirerende plek waar het onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio elkaar treffen. Docenten, studenten en het werkveld zetten zich hier samen in voor het beter toepassen van technologie in zorg en welzijn.

Bekijk de opleidingen van ROC Mondriaan

Samenwerking met Hogeschool Leiden

Alrijne & Hogeschool Leiden
Alrijne werkt nauw samen met Hogeschool Leiden op het gebied van zorgopleidingen. Er zijn verschillende opleidingen, zoals Verpleegkunde, waarbij studenten van Hogeschool Leiden ervaring kunnen opdoen in het toekomstige werkveld van Alrijne. Ieder opleidingsprogramma heeft een theorie- en praktijkgedeelte. Hogeschool Leiden verzorgt het theoriegedeelte. Studenten volgen het praktijkgedeelte bij Alrijne in de vorm van stages voor voltijdsstudenten en praktijkleerperiodes voor duale studenten. Afstudeerders volgen afstudeertrajecten aan de hand van actuele vraagstukken.

Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap
Het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Leiden en Alrijne. Beide partijen willen zo een brug slaan tussen onderwijs, onderzoek en de dagelijkse praktijk in de zorg. Met de komst van het lectoraat werken de partners aan de verdere professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep en verbetering van de directe patiƫntenzorg. Met haar focus op onderzoek brengt het lectoraat onderwijs en praktijk nog dichter bij elkaar.

Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV)
Alrijne biedt verpleegkundigen de mogelijkheid om aan verschillende cursussen en trainingen deel te nemen. Deze worden in nauw overleg met het werkveld verzorgd door het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV), onderdeel van Hogeschool Leiden. Daarnaast verzorgt het CBNV de opleiding tot Praktijkopleider.

Bekijk de scholingen van Hogeschool Leiden
Samenwerking met Hogeschool Leiden
Samenwerking met mboRijnland

Samenwerking met mboRijnland

Alrijne & mboRijnland
MboRijnland is een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs, beroepshavo, contractonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het onderwijs draagt bij aan de ontwikkelingen in regio Rijnland. Alrijne werkt samen met mboRijnland, locaties Leiden en Alphen aan den Rijn. 

Ook bij mboRijnland kunnen studenten verschillende zorgopleidingen op verschillende niveaus volgen, zoals Verzorgende IG en Verpleegkunde. MboRijnland verzorgt het theoriegedeelte van de opleiding tot verpleegkundigen of verzorgende IG. Studenten volgen het praktijkgedeelte bij Alrijne in de vorm van stages voor bol-studenten en praktijkleerperiodes voor bbl-studenten.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) – technologie in Zorg en Welzijn
Het CIV Welzijn & Zorg is een regionaal samenwerkingsverband tussen bijna 40 instellingen in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector en diverse gemeenten. De missie van het CIV Welzijn en Zorg is samen te werken aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst. MboRijnland organiseert veel onderwijs binnen het CIV.

Bekijk de opleidingen van mboRijnland