Stage-LWU

Stage lopen bij Alrijne op een LeerWerkUnit (LWU)

Stage op een LeerWerkUnit

LeerWerkUnit (LWU)

Op een LWU werk je elke dienst samen met één of meerdere studenten en draag je zorg voor patiënten op specifieke kamers. Vanaf het begin word je als student voorbereid om op jouw niveau zorg te dragen voor ‘eigen’ patiënten. Zowel kennis, vaardigheden als houding groeien zodanig dat je met ondersteuning de volledige zorg kunt verlenen voor patiënten van het betreffende specialisme. Je werkt hierbij volgens rooster in dag- en avonddiensten. De vakanties plan je in overleg met roosteraar en medestudenten. De coaches/begeleiders op een LWU bieden veel mogelijkheden om je te ontwikkelen middels verschillende onderwijsmomenten: Casuïstiek wordt besproken en uitgewerkt met behulp van klinisch en/of ethisch redeneren. Dit gebeurt zowel tijdens het werk als erbuiten.

 
Eigenschappen van de studenten op een LWU zijn
• Samenwerken met collega-studenten;
• Nieuwsgierig zijn en open staan voor nieuwe perspectieven;
• Plannen van het leerproces en hierin regie nemen, ervoor opkomen ook in hectische situaties; hulp vragen bij vragen/knelpunten.
 
Wat leer je op een LWU?
Omdat je zelf de zorg verleent van opname tot ontslag krijg je een realistisch beeld van de verpleegkundige zorg. Je leert onder anderen:
• Coördineren van je eigen patiëntenzorg en schakelen en overzicht houden wanneer er veel gebeurt in een korte tijd;
• Leren en werken in teamverband, ook samenwerking met mede studenten;
• Klinisch redeneren toepassen in de praktijk van de dagelijkse zorg en in acute situaties;
• Reflecteren op je gedrag en uitdaging zien in je persoonlijke en professionele ontwikkeling in de zorg voor de doelgroep patiënten.
 
Plaatsingsprocedure LWU
Tussen het mbo- en hbo-v zijn kleine verschillen; Hogeschool Leiden is later dan ROC Mondriaan met bekendmaking van geïnteresseerde studenten; het aantal aangeboden hbo-studenten komt overeen met het aanbod van hbo-stageplaatsen terwijl onder mbo-studenten selectie plaatsvindt.
 
• Voor mbo- en hbo- studenten verpleegkunde wordt een online-informatiebijeenkomst gehouden om je een zo volledig mogelijk beeld te geven en jouw vragen te beantwoorden; 
• Wanneer je voorkeur hebt voor een stageplaats op een LWU in Alrijne ziekenhuis, schrijf je een motivatiebrief met daarin toegelicht de keuze voor twee verpleegafdelingen met een LWU; 
• Er volgt een kennismakingsgesprek met verpleegkundigen van een afdeling van voorkeur. Daarna vindt overleg plaats tussen de verschillende afdelingen om tot een passende verdeling te komen, zowel voor jou als student als voor de LWU op de afdelingen. 
Stage op een LeerWerkUnit
Leerwerkunit Orthopedie

Leerwerkunit Orthopedie

Verpleegafdeling Orthopedie in het kort

De verpleegafdeling orthopedie is een gezellige afdeling die gemiddeld bestaat uit 20 bedden. De bedbezetting wisselt gedurende de week, doordeweeks zijn er 24 bedden open en in het weekend gemiddeld 15. Wij zijn een klein team bestaand uit 21 FTE. Op onze afdeling werken een teamleider, verpleegkundigen, een verzorgende, een afdelingsassistent, secretaresses, drie leerlingen en negen stagiaires.

Wat is kenmerkend voor de verpleegkundige zorg?
De meeste patiënten krijgen een nieuwe heup-, knie-, schouder- of zelfs enkelprothese. Een aantal uur na de operatie mogen de patiënten alweer mobiliseren en de meeste patiënten gaan binnen 24 uur naar huis. Hierdoor is er veel wisseling van patiënten zelfs gedurende de dag en gaat de zorg snel. Ook bieden we zorg aan patiënten met een infectie na het plaatsen van een orthopedische prothese. Daardoor is er een goede combinatie van patiënten met verschillende complexiteit en ligduur.

Wat kan een student verpleegkunde leren?
Het proces rondom de meeste operaties verloopt volgens protocol, daardoor krijg je een goed beeld van een opname in het ziekenhuis. Je leert wat de protocollen inhouden en welk effect ze hebben op de pre- peri- en postoperatieve zorg. Tijdens de zorg voor onze patiënten leer je welke observaties belangrijk zijn om in de gaten te houden; de pre- peri- en postoperatieve zorg en het observeren van patiënten met infecties is vaak complex en uitdagend. Mede hierdoor leer je goed klinisch redeneren.

Wat voor type student zoeken we?
We zoeken studenten die kennis willen maken met chirurgische zorg en om samen te werken in een relatief klein, leergierig en hecht team. Bovendien vind je het interessant om zowel te werken volgens protocollen als te observeren welke zorg een patiënt nodig heeft. Daarnaast zijn wij op zoek naar studenten die de regie pakken over hun eigen leerproces.

Leerwerkunit verpleegafdeling Cardiologie

Verpleegafdeling cardiologie in het kort

De verpleegafdeling cardiologie bestaat uit 44 klinische bedden en 6 kortverblijf plekken. Wij zijn een groot, ervaren en leergierig team van ongeveer 50 verpleegkundigen, secretaresses, afdelingsassistentes en studenten.

Wat is kenmerkend voor de verpleegkundige zorg
Er wordt op de afdeling zorg gedragen voor patiënten met een cardiologisch ziektebeeld. Hierbij kun je denken aan decompensatio cordis, angina pectoris of endocarditis. Ook worden er patiënten opgenomen voor diagnostiek of revalidatie. De zorg die je uitvoert op de afdeling is zowel gericht op langdurige zorg, acute zorg als zorg in de palliatieve/terminale fase.

Wat kan een student verpleegkunde leren?
Wat je kunt gaan ontwikkelen binnen de cardiologie is het vermogen om op basis van je observatie en kennis je patiënt de juiste zorg te geven. Je vergroot je klinische blik door uitgedaagd te worden door onderwijsmomenten/coaches en klinisch redeneren toe te passen bij je patiënten

Wat voor type student zoeken we?
Wij zoeken een student die leergierig is en nieuwsgierig naar de cardiologische patiënt en daar zijn/haar klinische blik bij wil vergroten. Ook zijn wij op zoek naar een flexibele student die zich kan aanpassen aan de situatie van de patiënt en samen met andere studenten wil leren.

Leerwerkunit verpleegafdeling Cardiologie
Leerwerkunit interne geneeskunde en maag/darm/leverziekten (MDL)

Leerwerkunit interne geneeskunde en maag/darm/leverziekten (MDL)

Verpleegafdeling Interne geneeskunde en MDL in het kort
De verpleegafdeling interne en MDL is een veelzijdige verpleegafdeling met een enthousiast en groot team. De zorgintensiteit varieert van ondersteuning bieden tot uitgebreide medische behandeling. De afdeling bestaat uit 39 bedden en er werken 54 verpleegkundigen.

Wat is kenmerkend voor de verpleegkundige zorg?
Denk bij interne patiënten aan ziektebeelden als: urosepsis, pneumonie of ontregelde diabetes. Deze patiëntenpopulatie is divers en vaak zijn het kwetsbare ouderen. We zien regelmatig bij de somatische problematiek een delier. De MDL patiënten hebben ziektebeelden zoals acute maag - en of darmbloedingen, levercirrose, de ziekte van Crohn en colitis of pancreatitis. Ook deze patiëntenpopulatie is zeer divers qua leeftijd; complexiteit; fase- en voorspelbaarheid van het ziekteproces. Daardoor is de zorg zeer afwisselend.

Wat kan een student verpleegkunde leren?
Je ontwikkelt een brede klinische blik, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en je leert veel verpleegtechnische vaardigheden uit te voeren.

Wat voor type student zoeken we?
Ben jij bereid om je klinische blik breed te ontwikkelen, ben je leergierig en sta je sterk in je schoenen? Dan zoeken wij jou!

Leerwerkunit verpleegafdeling longziekten

Verpleegafdeling longziekten in het kort
Op de verpleegafdeling Longziekten worden ongeveer 16 patiënten worden opgenomen verdeeld over vier- en éénpersoonskamers. De verpleegkundige zorg wordt gegeven door een relatief klein, open en gezellig verpleegkundig team. Als verpleegkundige werk je veel samen met longartsen, arts assistenten, voedingsassistenten, secretaresses of andere disciplines(zoals bijvoorbeeld diëtist, fysio, palliatief team).

Wat is kenmerkend voor de verpleegkundige zorg?
Op de verpleegafdeling Longziekten worden patiënten met aandoeningen aan de longen en/of luchtwegen opgenomen, ook worden regelmatig patiënten verpleegd van een ander specialisme. De opnamereden van de patiënten met longaandoeningen kunnen zijn COPD, longoncologie, infecties, COVID-19 etc. Dit kan zich uiten in benauwdheid, hoesten, bedreigde vitale functies, afwijkingen in beeldvorming en lab waardes. De patiënten met COVID-19 worden verpleegd op de éénpersoonskamers. Ook bieden wij palliatieve zorg bij longpatiënten. De complexiteit van zorg varieert sterk, van laag tot hoog.

Wat kan een student verpleegkunde leren?
Tijdens de leerperiode leer je o.a. het klinisch redeneren aan bed (observeren van de patiënt en daarbij behorende vitale functies) en wat je hiermee als verpleegkundige moet doen. In sommige gevallen is acuut handelen noodzakelijk, dagelijks geef je voorlichting over inhalatietechniek of onderzoeken. Ook het verplegen van palliatieve patiënten en het begeleiden van hun familie/naasten is onderdeel van wat je leert op verpleegafdeling Longziekten.

Wat voor type student zoeken we?
Een enthousiaste en leergierige student (MBO of HBO) die in staat is reflectief naar zichzelf te kijken en zich wil ontwikkelen. Je bent in staat je in te leven in de patiënt/familie, hebt geduld tijdens bijvoorbeeld voorlichting en palliatieve zorg én ziet uitdaging in acute situaties.

Leerwerkunit verpleegafdeling longziekten
Leerwerkunit verpleegafdeling neurologie/neurochirurgie

Leerwerkunit verpleegafdeling neurologie/neurochirurgie

Verpleegafdeling neurologie/neurochirurgie in het kort
De afdeling neurologie/neurochirurgie bestaat uit een algemeen gedeelte en een Stroke Care Unit. Op het algemene gedeelte is de LWU gevestigd (leerwerkunit met maximaal 6 patiënten) waar stagiaires opgeleid worden tot verpleegkundige. Het dynamische team bestaat uit 43 verpleegkundigen en heeft daarmee een gemiddelde grootte.

Wat is kenmerkend voor de verpleegkundige zorg?
Wij zien tal van neurologische ziektebeelden bij patiënten zoals CVA’s, epilepsie, hersenmetastasen maar ook neurochirurgische ziektebeelden zoals hernia’s en stenose’s. Bij veel neurologische patiënten ligt de zorgzwaarte vaak hoog. Zij hebben zowel fysiek als mentaal veel (verpleegkundige) zorg nodig. De uitdaging is om een compleet beeld van de patiënt te krijgen inclusief thuissituatie; wat heeft deze patiënt nodig om met ontslag te kunnen? Het gedeelte met patiënten die neurochirurgische zorg behoeven zorgt voor een mooie combinatie tussen reguliere zorg en geplande zorg.

Wat kan een student verpleegkunde leren?
Als student kan je leren zorg te geven in een ziekenhuissetting gericht op de neurologische patiënten en daarnaast de neurochirurgische patiënt. Je leert zorg te leveren van opname tot aan ontslag. Je leert hier samenwerken, zorg leveren aan patiënten in een ziekenhuissetting, klinisch redeneren en verpleegtechnische vaardigheden.

Wat voor type student zoeken we?
Wij zoeken leerlingen/stagiairs die het leuk vinden om kennis en vaardigheden op te doen over de Neurologische en Neurochirurgische patiënt. Studenten die regie pakken op hun leerproces, reflecteren op hun gedrag en uitdaging zien in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling in de zorg voor patiënten.

Leerwerkunit verpleegafdeling Chirurgie

Chirurgie in het kort
Verpleegafdeling chirurgie is een dynamische afdeling met een variatie aan patiënten. Wij zijn een groot hecht team, met veel kennis over diverse onderwerpen. We zoeken continue naar verbetering en gaan uitdagingen niet snel uit de weg. De afdeling bestaat uit 44 bedden en er werken 69 verpleegkundigen, 2 verpleegassistenten, 2 secretaresses, 6 duale/bbl - en 10 voltijd/bol studenten verpleegkunde en een leidinggevende.

Wat is kenmerkend voor de verpleegkundige zorg?
Veel verschillende patiëntencategorieën krijgen zorg en behandeling; Traumatologie, vaatchirurgie, gastro-enterologie en oncologie. Het ene moment verpleeg je een patiënt met een complexe wond, en op het andere moment handel je in een acute situatie bij een naadlekkage na een darmoperatie.

Wat kan een student verpleegkunde leren?
Je bent continue bezig met coördineren van zorg en hierin prioriteiten stellen. De complexiteit varieert van laag tot hoog complexe zorgverlening. Je krijgt kennis en vaardigheden in de zorg voor veel verschillende ziektebeelden en je kunt vele verpleegtechnische vaardigheden oefenen. Klinische lessen en casusbesprekingen worden met regelmaat georganiseerd op de afdeling. Maandelijks hebben wij een onderwijs middag waarin op de wensen en behoefte van de student kennis wordt gedeeld.

Wij zoeken jou!
Vanwege het grote team en de dynamiek van de afdeling zoeken wij studenten die opkomen en verantwoording nemen voor hun eigen leerproces. Je bent leergierig, nieuwsgierig en enthousiast en bovenal een teamplayer.

Leerwerkunit verpleegafdeling Chirurgie
Stage aanvragen
Stage aanvragen

Stage aanvragen

Ben je benieuwd of je bij ons stage kunt lopen? Solliciteer dan via de vacature 'stage aanvragen'. Jouw sollicitatie wordt dan in behandeling genomen door de Alrijne Academie. Voor stages voor de opleiding Verpleegkunde en Doktersassistent verwijzen wij je graag naar het stagebureau van jouw onderwijsinstelling.

Vragen over een stage?

Bel 071 582 9774 of mail naar academie@alrijne.nl

Heb je jouw vacature niet kunnen vinden?

Geen probleem, schrijf je in voor onze jobalert en wij houden je op de hoogte over onze nieuwe vacatures in jouw vakgebied.

Inschrijven jobalert

Alrijne Zorggroep

Postbus 4220
2350 CC Leiderdorp

071 517 8002

hrm@alrijne.nl