Privacy

Jouw privacy vinden wij belangrijk

Privacy Statement werving- en selectieprocedure

Als potentiƫle kandidaat moet jij er op kunnen rekenen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving om jouw gegevens te verwerken. Onder verwerking van gegevens verstaan wij het verzamelen, gebruiken en bewaren van jouw gegevens. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe we dit doen en wat jouw rechten zijn.

1. Wet- en regelgeving

Alrijne Zorggroep is gebonden aan verschillende regels voor de verwerking van persoonsgegevens tijdens de W&S procedure. Dit gaat om de volgende regels:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensverwerking (UAVG).

2. Welke gegevens verwerken wij en met welk doel?

Zodra je bij ons solliciteert, geef je ons toestemming om de door jouw aangeleverde gegevens te verwerken. Dit gaat standaard om de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • CV en motivatiebrief;
 • Eventuele profielen uit een online CV-database of audiovisuele middelen zoals een wervingsvideo, als je deze zelf meestuurt.  

Naast deze standaardgegevens, kunnen er mogelijk aanvullende vragen gesteld worden om de procedure effectief te laten verlopen. Ons doel van de verwerking van jouw gegevens, is om na te gaan of je beschikt over de juiste kwalificaties voor de vacature waar je op reageert en om vervolgafspraken met je te maken.

3. Hoe komen wij aan jouw gegevens?

Jouw gegevens  kunnen op verschillende manieren bij ons terecht komen:

 • Je solliciteert via onze website www.werkenbijalrijne.nl;
 • Je verstrekt zelf je gegevens aan ons door jouw CV te e-mailen aan een vacaturehouder of een ander persoon binnen Alrijne (open sollicitatie);
 • Wij ontvangen jouw gegevens via een extern bureau waarmee jij zelf je gegevens hebt gedeeld en toestemming hebt gegeven voor het delen met derden;
 • Wij ontvangen jouw gegevens via een medewerker van Alrijne voor referral recruitment. Je hebt deze medewerker toestemming gegeven voor het delen;
 • Onze recruiter of vacaturehouder heeft jou benaderd voor een vacature via een online CV-database zoals LinkedIn. Zij doen dit, omdat ze denken dat er een mooie toekomst voor jou is bij Alrijne. Met jouw toestemming kunnen zij je gegevens verwerken voor loopbaanmogelijkheden bij Alrijne.
 • Wij schakelen een derde partij in zoals een werving- en selectiebureau en zij delen de gegevens waar jij toestemming voor hebt gegeven met ons.

4. Wie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden alleen ingezien door Alrijne medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Medewerkers die betrokken zijn bij jouw sollicitatie, hebben een geheimhoudingsplicht.

We delen alleen persoonsgegevens aan derden als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Alrijne maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Dit betekent dat de beoordeling van de verwerkte gegevens altijd door een mens wordt gedaan.

5. Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Tijdens de werving- en selectiefase verwerken wij de verzamelde persoonsgegevens. Een aantal persoonsgegevens zijn al eerder beschreven onder punt 2. Dit omvat de persoonsgegevens tijdens de wervingsfase. Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, start de selectiefase. Ook tijdens deze fase wordt er informatie over jou verzameld die herleidbaar is naar jou als persoon. Denk bijvoorbeeld aan aantekeningen die tijdens het sollicitatiegesprek worden gemaakt of de uitkomsten van een mogelijk assessment. Al deze gegevens bewaren we op een veilige manier gedurende de gehele bewaarperiode.

Hoelang wij jouw gegevens bewaren, hangt af van het verloop van de procedure. Als je niet door de brievenselectie bent gekomen, dan verwijderen wij jouw gegevens binnen vier weken nadat je hebt gesolliciteerd. Ben je op gesprek geweest en is de keuze net niet op jou gevallen? Dan ontvang je van ons een verzoek om opgenomen te worden in de portefeuille. Hiermee vragen wij jouw toestemming om je gegevens twaalf maanden te bewaren, waarna je gegevens verwijderd worden. Wil je niet opgenomen worden in de portefeuille? Dan verwijderen wij al je gegevens uiterlijk binnen vier weken na het beĆ«indigen van de sollicitatieprocedure.

6. Wat zijn jouw rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heb je het recht om vergeten te worden. Heb je er bijvoorbeeld voor gekozen om na een sollicitatieprocedure in portefeuille te worden gehouden? Dan kun je te allen tijde een verzoek indienen om je gegevens te laten wissen.

7. Procedure verzoek inzien of wissen persoonsgegevens

Wil je jouw gegevens inzien of laten wissen? E-mail een duidelijk verzoek aan hrm@alrijne.nl voorzien van jouw volledige voor- en achternaam, geboortedatum en de vacature(s) waar je (destijds) op gereageerd hebt. Onze reactie ontvang je binnen een maand na het indienen van jouw verzoek.

8. Aanpassing Privacy Statement

Verandering in wetgeving kan ertoe leiden dat wij ons Privacy Statement aanpassen. Op deze webpagina vind je altijd de meest actuele versie.

Heb je vragen?

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen onze werving- en selectieprocedure? Dan kun je terecht bij de Functionaris Gegegevensbescherming bij Alrijne Zorggroep via functionarisgegevensbescherming@alrijne.nl.

Heb je jouw vacature niet kunnen vinden?

Geen probleem, schrijf je in voor onze jobalert en wij houden je op de hoogte over onze nieuwe vacatures in jouw vakgebied.

Inschrijven jobalert

Alrijne Zorggroep

Postbus 4220
2350 CC Leiderdorp

071 517 8002

hrm@alrijne.nl